DISCLAIMER

DAGVOORZITTER & PITCHTRAINER

DISCLAIMER

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de websites van Pitches & Presentations: www.annaheijker.com en www.annaheijker.nl en ook de informatiediensten die afgeleid zijn van deze website zoals de verschillende socialemediakanalen die Pitches & Presentations / Anna Heijker gebruikt. Door het gebruik van deze website of de socialemediakanalen, ga je akkoord met alle elementen van deze disclaimer. De aanvaarding start op het moment dat je deze website of de socialemediakanalen voor het eerst bezoekt.

Juistheid informatie en aansprakelijkheid
Pitches & Presentations toetst met regelmaat de juistheid van de informatie vermeld op deze site. Alle informatie is met zorgvuldigheid samengesteld, maar Pitches & Presentations garandeert niet dat deze juist of volledig is.

Pitches & Presentations geeft geen enkele waarborg of garantie met betrekking tot de juistheid en/of volledigheid van de inhoud van deze website en neemt geen verplichtingen op zich met betrekking tot de inhoud van de website. Pitches & Presentations sluit elke aansprakelijkheid uit voor enige directe, indirecte en/of gevolg schade samenhangend met of voortvloeiende uit het gebruik van de inhoud van de website. Pitches & Presentations niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor feitelijke onjuistheden.

Intellectueel eigendom en fotomateriaal
Pitches & Presentations, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen en merkenrechten en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie, waaronder teksten, ontwerpen, logo’s en foto’s. Je mag foto’s, teksten, trainingsmaterialen, correspondentie, adviezen en dergelijke van Pitches & Presentations alleen gebruiken of verspreiden als Pitches & Presentations daarvoor schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

Ben je ervan overtuigd dat openbaar materiaal op deze website jouw rechten en/of privacy schaadt, dan kun je dit schriftelijk en onderbouwd kenbaar maken bij Pitches & Presentations via contact [at] annaheijker [dot] com. Pitches & Presentations bespreekt dan met jou de mogelijkheden.

Beveiliging van de website
Met betrekking tot de beveiliging van deze website geeft Pitches & Presentations geen enkele garanties. In nauwe samenwerking met het verantwoordelijke hostingbedrijf onderneemt Pitches & Presentations al het mogelijke om deze site virusvrij te houden. Je bent zelf verantwoordelijk voor de beveiliging tegen interne en externe dreiging(en) op je computer. Pitches & Presentations garandeert niet dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Wijzigingen in de disclaimer
De voorwaarden van de disclaimer kunnen door Pitches & Presentations te allen tijde gewijzigd worden. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn. Pitches & Presentations behoudt zich het recht voor de website naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment te veranderen of te beëindigen, zonder voorafgaande waarschuwing. Pitches & Presentations is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Als je niet volledig instemt met deze voorwaarden, verzoeken wij je het gebruik van deze site onmiddellijk te staken en gedownloade bestanden definitief te verwijderen.

Op deze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Heb je vragen?

Neem contact op

© Anna Heijker 2023 | Disclaimer | Algemene Voorwaarden | Privacyverklaring | FAQ